Type to search

You Might also Like

2 Comments

  1. Dung David March 21, 2018

    Csvn vụ án nào đơn lẻ 1-2 người thì làm hơi lớn lớn để ng dân họ tin tưởng….
    Còn vụ án nào mà đụng tới nhiều người ,càng điều tra càng dây mơ rễ má, đụng tới rể cái (thg đầu Đảng). Ôi thôi huề cả làng.

  2. hai quang March 21, 2018

    CP phải xử nghiêm vụ nầy mới công băng với Đinh La Thăng , mức mưu mô hơn hẳn ở PVN..