Type to search

You Might also Like

2 Comments

  1. trần Tam November 17, 2017

    cái lúc ôg chưa đắc cử thì tập trug nói xấu bala ba rồi này nọ..giờ thì ntn.Còn dân mĩ là gốc gác dân anh đinh cư cả ng da đỏ mới là mĩ gốc

  2. Hà Trần November 19, 2017

    Ổng cũng dân nhập cư chứ có hơn gì mà ghét dân nhập cư???