Type to search

You Might also Like

1 Comments

  1. Nguyen Hoang August 30, 2017

    Trong đầu óc thường có xấu và tốt, có ác và thiện; nhưng trong trái tim, thì phải có Thiện và Thiện. Vì trái tim biểu-tượng Tình Yêu.