Type to search

You Might also Like

2 Comments

  1. giai Truong January 14, 2018

    Đâu phải người mẹ nào cũng vậy đâu, trên lời này lừng nghĩ người phụ nữ nào cũng tốt hết

  2. hai quang March 31, 2018

    '' Trong vũ trụ có muôn vạn kỳ quan nhg tuyệt xảo nhứt là quả tim người mẹ ''