Type to search

You Might also Like

9 Comments

 1. phuong hoang July 3, 2017

  chị thanh tâm vừa đẹp.có học thức.ăn nói lưu loát

 2. Luyen Le July 5, 2017

  CHÀO EM

 3. Hao Tran November 7, 2017

  Theo tư bản là có tội còn theo Tàu khựa làm thái thú cho tàu , làm nô tài, làm con chó cho tàu thì ok

 4. WSM December 20, 2017

  Trần Trọng Kim bị ông hồ cướp chính quyền..đời đời đéo quên.😗😗

 5. nam do December 27, 2017

  cái tô chức tôi fam mang tên csvg chúng luôn bưng bit th/ tin dê lưa gạt ng dân vn dung bao lưc dê khung bố ngươi yêu nc như thu tiêu vu khống ma tên hoocho min hoc dc tư khi nó la tay sai cho giăc cs nga tau công dg loa vơi tôi fam la tôi ác nôi nhục cho dtoc vn

 6. Sinh Nguyen March 2, 2018

  Thế nào là ko phù hợp sao ko chiệu nói ra cho người dân hiểu

 7. Co Duong March 11, 2018

  Em đẹp và hiện dang

 8. Niem Le April 1, 2018

  Gà mà lại chê phụng!!! Ôi việt cộng đúng là khôn lỏi, khôn liền

 9. lực ngô April 13, 2018

  Mày là noi giống nào tiếng nói mẹ đẻ đâu mà quá ngu xuẩn vậy phản nước hại dân